0EDRV00397 – ACDRV 1HP 380-480V G120C USS MODBUS RTU SIEMENS 6SL3210-1KE12-3UB2

SKU: 0EDRV00397 Categories: , ,

ACDRV 1HP 380-480V G120C USS MODBUS RTU SIEMENS 6SL3210-1KE12-3UB2

Description

ACDRV 1HP 380-480V G120C USS MODBUS RTU SIEMENS 6SL3210-1KE12-3UB2