0EPLC00643 – HMI KP300 BASIC MONO 4in KEY ONLY 24vdc SIEMENS 6AV6647-0AH11-3AX0

SKU: 0EPLC00643 Categories: , ,

HMI KP300 BASIC MONO 4in KEY ONLY 24vdc SIEMENS 6AV6647-0AH11-3AX0

Description

HMI KP300 BASIC MONO 4in KEY ONLY 24vdc SIEMENS 6AV6647-0AH11-3AX0