0EPLC00815 – ETHERNET/IP TO SIEMENS INDUSTRIAL ETHERNET GATEWAY 24VDC PROSOFT PLX31-EIP-SIE

SKU: 0EPLC00815 Categories: , ,

ETHERNET/IP TO SIEMENS INDUSTRIAL ETHERNET GATEWAY 24VDC PROSOFT PLX31-EIP-SIE

Description

ETHERNET/IP TO SIEMENS INDUSTRIAL ETHERNET GATEWAY 24VDC PROSOFT PLX31-EIP-SIE