0EPWR00253 – POWER SUPPLY 2.5AMPS 60W 24V ABB 1SVR427032R0000

SKU: 0EPWR00253 Categories: , ,

POWER SUPPLY 2.5AMPS 60W 24V ABB 1SVR427032R0000

Description

POWER SUPPLY 2.5AMPS 60W 24V ABB 1SVR427032R0000